Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Α. Γιατί (κάποιες φορές) μετά την αλλαγή της λάμπας , ο Projector δεν ανάβει?

Αυτό δυνατόν να οφείλεται σε έναν από στους παρακάτω λόγους :

 1. Ο projector έχει μείνει σε κατάσταση STANDBY ( συνήθως όταν είναι εγκατεστημένος στην οροφή). Τότε πατάμε το Power για να ξεκινήσει.
 2. Δεν έχει μηδενισθεί ο μετρητής διάρκειας ζωής της λάμπας . Δείτε πώς να κάνετε hardware reset στο βιβλιαράκι των οδηγιών της καινούργια σας λάμπας ή συμβουλευθείτε τον Οδηγό Μηδενισμού.

  Εναλλακτικά ψάξτε στο internet για το πώς γίνεται hardware reset στον συγκεκριμένο τύπο του projector που σας ενδιαφέρει.
 3. Υπάρχει πρόβλημα στον projector. Συνήθως αυτό εντοπίζεται στο τροφοδοτικό υψηλής τάσης (Lamp Driver-Ballast). Επικοινωνήστε με το SERVICE του προμηθευτή του projector για λήψη οδηγιών.
 4. Η νέα λάμπα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αντικατάστασης της λάμπας, στο βιβλιαράκι οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευασία ή στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή. Το καπάκι πρέπει να είναι καλά κλεισμένο, διαφορετικά ο projector δεν τροφοδοτείται με ρεύμα και δεν ξεκινά.
 5. Προβληματική λάμπα. Συνήθως η προβληματική λάμπα ανάβει τον projector έστω και για λίγο με μειωμένη φωτεινότητα ή μειώνει δραστικά τη φωτεινότητα μετά από μερικές ώρες λειτουργίας ή δεν ανάβει καθόλου.

Β. Ακούω θορύβους μετά την αλλαγή της λάμπας

Κάποιες φορές με την αλλαγή της λάμπας, ακούγονται μικρές εκρήξεις. Αυτοί οι θόρυβοι οφείλονται στο τροφοδοτικό υψηλής, και όχι στην λάμπα, που προσπαθεί να την ανάψει ή την ανάβει και μετά απο λίγο σβήνει. Εδώ συμβαίνει, το ίδιο τροφοδοτικό να ανάβει την παλιά λάμπα και όχι την καινούργια. Το πρόβλημα δυνατόν να οφείλεται σε «εξασθενημένο» τροφοδοτικό που χρειάζεται αλλαγή ή προβληματική λάμπα ή σε συνδυασμό και των δύο.

Κάποιες άλλες φορές οι θόρυβοι μοιάζουν με ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο, αφού η λάμπα δεν έχει κινούμενα μέρη. Πιθανή αιτία να είναι κάπoιo απο τα παρακάτω:

 1. Kαλώδιο που τροφοδοτεί τη λάμπα με ρεύμα, να ακουμπά σε μεταλλικό περίβλημα κατά τη διαδρομή του.
 2. Χαλαρή σύσφιξη του καλωδίου/ων πάνω στο σώμα της λάμπας.
 3. Χαλαρή σύσφιξη του καλωδίου/ων πάνω στον συνδετήρα που τροφοδοτείται με υψηλή τάση απο τον projector.

Γ. Η καινούργια λάμπα ανάβει μετά την αλλαγή και σβήνει μετά απο λίγο.

Eάν η καινούργια λάμπα ανάβει αλλά σβήνει μετά από μερικά λεπτά, τότε δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα θερμοκρασίας λόγω σκόνης στα φίλτρα αέρος ή μπλοκαρισμένοι ανεμιστήρες, οπότε ο projector σβήνει από υπερθέρμανση για να μην καεί. Παρόλα αυτά η παλιά λάμπα μπορεί να ανάβει κανονικά, διότι δεν θερμαίνεται τόσο πολύ όσο η καινούργια. Καθαρίστε τα φίλτρα, ελέξτε τους αναμιστήρες και κυρίως αυτόν που είναι υπεύθυνος για την ψύξη του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης και αφήστε τον projector να δουλέψει σε καθαρό περιβάλλον.

Εάν μετά την αλλαγή, η καινούργια λάμπα σβήνει μετά απο λίγο και δεν υπάρχει πρόβλημα θερμοκρασίας, τότε τοποθετήστε πάλι την παλιά λάμπα στον projector. Εάν δουλέψει κανονικά,, τότε κάντε το εξής : Βγάλτε το μπροστινό γυαλί της παλιάς λάμπας και βάλτε το στην καινούργια. Αυτό πολύ πιθανό να λύσει το πρόβλημα. Εάν δεν δουλέψει, τότε είτε η λάμπα είναι χαλασμένη ή ο τροχός χρώματος είναι προβληματικός (για projectors κατηγορίας DLP).

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περαιτέρω οδηγίες.

Δ. H καινούργια λάμπα δεν μπαίνει στη θέση της

Εχει παρατηρηθεί, η καινούργια λάμπα (+module) να μην μπαίνει στη θέση της, μολονότι μπορεί να φαίνεται ακριβώς η ίδια με την παλιά. Αυτό οφείλεται σε πιθανή ανασχεδίαση του module από τον κατασκευαστή ή σε λανθασμένο module. Μια άμεση αντιμετώπιση είναι η αφαίρεση της λάμπας και η χρήση του παλιού module. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για λήψη οδηγιών.

Ε. Τροχός Χρώματος (Color Wheel) για projectors κατηγορίας DLP

Ειδικότερα για τους projectors κατηγορίας DLP, μετά την αλλαγή της λάμπας δυνατόν να συμβούν τα εξής : Ανάβει ο projector κανονικά και μετά απο μερικά δευτερόλεπτα σβήνει καθώς παρατηρείται ένα τρεμόσβημα στην εικόνα. Το πρόβλημα εδώ μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόβλημα του τροχού χρώματος (color wheel). Οταν ο projector χάνει το σήμα του απο τον τροχό χρώματος, συμβαίνει ακριβώς αυτό : τρεμόσβημα της εικόνας (flickering) , περίεργα χρώματα και μετά κλείσιμο του projector. Tι μπορούμε να κάνουμε?

 1. Καθαρισμός (φίλτρων, χώρος στέγασης της λάμπας, ανεμιστήρες).
 2. Σύνδεση διαφορετικής πηγής video με διαφορετικά καλώδια και σε διαφορετικές εισόδους στον projector.
 3. Εάν το βήμα 2 δουλεύει, τότε δείτε τι φταίει : η πηγή, το καλώδιο ή η είσοδος (trial and error).

Εάν τίποτα δεν δουλεύει , τότε πρόκειται για κατεστραμένο τροχό χρώματος. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο αισθητήρας του τροχού γεμάτος σκόνη και θα χρειαστεί καθαρισμό.

ΣΤ. Γιατί η παλιά λάμπα projector DLP δουλεύει και όχι η καινούργια?

Βέβαια εδώ το περίεργο είναι οτι ο projector μπορεί να δουλεύει με την παλιά λάμπα και όλα τα παραπάνω να συμβαίνουν μετά την αλλαγή. Η εξήγηση που δίνεται είναι οτι η πυκνότητα του φωτός της καινούργιας λάμπας είναι πολύ μεγαλύτερη απο εκείνη της παλιάς και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο τροχός χρώματος. Μιά απλή λύση είναι να βάλουμε τον καθρέφτη της παλιάς λάμπας στην καινούργια. O καθρέφτης έχει μιά ειδική επίστρωση. Οταν υπάρχει πρόβλημα με την επίστρωση, τότε αυτή επηρεάζει τον αισθητήρα του τροχού χρώματος και ο projector κλείνει.

Ζ. H εινόνα του projector μου είναι γεμάτη κάθετες άσπρες γραμμές ή ακίνητα Pixel. Τι να κάνω?

H περίπτωση αυτή είναι κλασική περίπτωση κατεστραμένου DMD (Digital Micromirror Device) της Texas Instruments. Χαλασμένοι μικρο-καθρέφτες που χρειάζονται αντικατάσταση. Δεν υπάρχει θέμα αντικατάστασης λάμπας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τον τύπο του DMD που ταιριάζει στον projector σας.

H. Η λάμπα του projector μου έφθασε στο τέλος της. Πως θα το καταλάβω?

Βάλατε τον projector στην πρίζα ή ανοίγεται τον διακόπτη και δεν ανάβει? Αυτό είναι μιά ισχυρή ένδειξη οτι κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Εάν διακόπτης είναι ΟΝ, δεν ακούγεται κανένας θόρυβος (ανεμιστήρες) και οι φωτεινές ενδείξεις πάνω στον projector είναι σβηστές, τότε υπάρχει πρόβλημα στη τροφοδοσία του projector ή το τροφοδοτικό χαμιλής τάσης είναι χαλασμένο. Ελέξτε εάν η λάμπα έχει μπεί σωστά και έχετε κλείσει καλά το καπάκι της.

Εάν οι ανεμιστήρες δουλεύουν και οι φωτεινές ενδείξεις (LED) είναι αναμμένες, τότε πρέπει να διαβάστε προσεκτικά τι σημαίνουν οι ενδείξεις των LED (στο Βιβλιαράκι Οδηγιών Χρήσης). Συνήθως οι ενδείξεις αυτές LED γράφουν POWER, LAMP, TEMP και μας ενημερώνουν για την κατάσταση του projector. Διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασκευαστή. Παρακάτω θα δείτε τις ενδείξεις LED και τι σημαίνουν αυτές σε ένα Projector που επιλέξαμε τυχαία.

Π.χ σε projector SONY VPL-EW5

Ενδείξεις LED Τι σημαίνει
LAMP/COVER
Αναβοσβήνει πορτοκαλί και επαναλαμβάνεται κάθε 2 αναλαμπές (flashes)
 • Tο καπάκι της λάμπας δεν είναι στη θέση του
 • Το φίλτρο αέρος έχει αφαιρεθεί
LAMP/COVER
Αναβοσβήνει πορτοκαλί και επαναλαμβάνεται κάθε 3 αναλαμπές (flashes)
 • Η λάμπα εφθασε στο τέλος της
 • Υψηλή θερμοκρασία λάμπας
LAMP/POWER
Αναβοσβήνει κόκινο και επαναλαμβάνεται κάθε 2 αναλαμπές (flashes)
 • Εσωτερική θερμοκρασία υπερβολικά υψηλή
 • Λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο. Ελεγχος απο το μενού
LAMP/POWER
Αναβοσβήνει κόκινο και επαναλαμβάνεται κάθε 4 αναλαμπές (flashes)
 • Δισλειτουργία ανεμιστήρων. Αντικατάσταση
LAMP/POWER
Αναβοσβήνει κόκινο και επαναλαμβάνεται κάθε 6 αναλαμπές (flashes)
 • Βγάλτε το καλώδιο απο την πρίζα και ξαναβάλτε το. Εάν το πρόβλημα επιμένει επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας

Θ. Eλεγχος λάμπας ( Testing the Projector Lamp )

Πολλές φορές οι πελάτες μας (κυρίως απο καταστήματα ηλεκτρονικών επισκευών) μας κάνουν αυτή την ερώτηση. Πώς μπορώ να κάνω έλεγχο της λάμπας?

Πρόκειται για εύκολη ερώτηση με πολλή δύσκολη απάντηση. Πρέπει να καταλάβουμε οτι ο έλεγχος της λάμπας είναι τόσο σύνθετος και δεν μοιάζει καθόλου με αντίστοιχους ελέγχους μηχανών γραφείου.

Κάθε projector περιλαμβάνει ένα lamp Driver (ή Ballast) το οποίο είναι υπεύθυνο για το άναμμα της λάμπας με υπερ-υψηλή τάση. Ο έλεγχος της τάσης αυτής ειναι αδύνατος να γίνει με κοινά πολύμετρα. Υπάρχουν ειδικές συσκευές για αυτή την δουλειά. Εάν ενδιαφέρεστε μιλήστε με το τμήμα φωτισμού της Philips ή Signify.

Είναι προτιμότερο να μπείτε στη διαδικασία αλλαγής του ballast παρά στον έλεγχο της λάμπας. Μιά ματιά στο internet οι τιμές καινούργιου ballast ποικίλουν απο 80 μέχρι 150 ΕΥΡΩ. Πάρτε μιά γεύση μιάς πραγματικής τιμής Ballast απο την OSRAM στην ιστοσελίδα μας, με την διαδικασία αντικατάστασης να είναι απλή και εύκολη.

K. Εσπασε η Λάμπα Projector μου ( Projector Lamp Broken ). Τι να κάνω?

Συνήθως ακούγεται δυνατός κρότος σαν μιά μικρή έκρηξη. Εάν ανοίξτε τον projector, θα βρείτε σπασμένα γυαλάκια στο χώρο της λάμπας.

Αυτό είναι αποτέλεσμα υψηλής θερμοκρασίας εσωτερικά του projector λόγω σκόνης στα φίλτρα αέρος, μπλοκαρισμένων ανεμιστήρων ή προβληματικής λάμπας.

Απαμακρύνετε τα γυαλάκια προσεκτικά και καθαρίστε με ένα μαλακό πανί το εσωτερικό του φατνώματος της λάμπας , ετσι ώστε να είναι καθαρό και να μην υπάρχουν ίχνη γυαλιού.

Εάν η λάμπα είναι μέσα στο χρόνο της εγγύησης αντικαθίσταται άμεσα. Διαφορετικά θα μπείτε στην διαδικασία αγοράς καινούργιας λάμπας. Μιλήστε με τον τοπικό προμηθευτή σας. Θα σας βοηθήσει να επιλέξτε τη λάμπα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Συνήθως γίνονται και κάποιες εκπτώσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Δείτε ΕΔΩ τι μπορείτε να κάντε περιοδικά για να αποφύγετε στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.

Λ. Mόλις αγόρασα ενα καινούργιο τηλεχειριστήριο και δεν δουλεύει. Τί να κάνω?

 1. Δείτε εάν έχετε βάλει σωστά τις μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα
 2. Ελέξτε εάν υπάρχουν εμπόδια προς την κατεύθυνση του δέκτη IR του projector.
 3. Αλλάξτε τις μπαταρίες.
 4. Μετακινηθείτε πιό κοντά στον projector. Μειώτε την απόσταση στο ελάχιστο.
 5. Ελέξτε εάν στο χώρο υπάρχει έντονος φωτισμός που επηρεάζει τον δέκτη του projector. Μειώστε τον.
 6. Πιθανόν o projector να είναι κλειδωμένος. Ξεκλειδώστε τον.
 7. Ενδεχομένως ο δέκτης IR του projector, να είναι προβληματικός.
 8. Χρησημοποιήστε την κάμερα του κινητού σας, για να δείτε εάν εκπέμπεται σήμα - φώς απο το τηλεχειριστήριο, οταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

Εάν ολα τα τα παραπάνω αποτύχουν, τότε το τηλεχειριστήριο είναι χαλασμένο και χρειάζεται αντικατάσταση.