Συμβουλές

Αποφύγετε υπερθέρμανση της λάμπας

Η θερμοκρασία εκφόρτισης όλων των λαμπών είναι πολύ μεγάλη, επειδή περικλείει εκφόρτιση ηλεκτρικού τόξου. Αυτό οδηγεί σε δυναμική βλάβη του ηλεκτροδίου που επιδεινώνει σταδιακά την απόδοση. Ετσι ο πρώτος κανόνας είναι η αποφυγή της υπερθέρμανσης της λάμπας. Μερικοί projectors εξοπλίζονται με θερμοστάτες που κλείνουν αυτόματα τον projector πάνω από κάποιο όριο θερμοκρασίας, ενώ άλλοι θα πρέπει να τους κλείσει ο χειριστής χειροκίνητα. Ποτέ μην κλείνεται τον projector βγάζοντας την πρίζα! Θα επηρεάσει το χρόνο ψύξης , επομένως περιμένετε πριν βγάλετε την πρίζα..

Διατηρείτε το φίλτρο του projector καθαρό

Το φίλτρο εμποδίζει σκόνη και άλλα σωματίδια να διαταράξουν το περιβάλλον λειτουργίας. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζεται το φίλτρο περιοδικά, ειδικά όταν ο projector λειτουργεί σε περιβάλλον με σκόνη. Αυτό θα προσθέσει ώρες στη προσδόκιμη διάρκεια της λάμπας.

Vieze projectorlamp
Παράδειγμα λαμπών με σκόνη στο χώρο στέγασης.

Λειτουργία στη θέση 'Οικονομίας'

Όλοι οι projectors της αγοράς μπορούν να λειτουργήσουν σε θέση ‘Οικονομίας’ , γεγονός που επιτρέπει στη λάμπα να διαρκέσει περισσότερο, σε βάρος όμως της φωτεινότητας. Οι εικόνες προβάλλονται με βέλτιστη φωτεινότητα και όχι με μέγιστη. Ένα παράδειγμα θα βοηθήσει. Εάν μια λάμπα λειτουργεί στα 2000 lumens και η διάρκεια της λάμπας είναι 1500 ώρες, μπορεί να ανέβει στις 1700 ώρες με λειτουργία στα 1800 Lumens, εάν λειτουργήσει στη θέση ‘Οικονομίας’. Αυξήστε τη διάρκεια της λάμπα σας μειώνοντας της φωτεινότητα των lumens.

Μην μετακινείτε ή κουνάτε τον projector

Συνιστούμε να μην μετακινείτε τον projector κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ηλεκτρόδιο ή το νήμα της λάμπας με κίνδυνο εκραγεί.

Εγκατάσταση σε αεριζόμενο χώρο

Η θερμότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της λάμπας. Είναι συνεπώς σημαντικό η εγκατάσταση του projector, να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο για την απαραίτητη απαγωγή θερμότητας. Αποφύγετε εγκαταστάσεις κοντά σε τοίχους ή θερμαντικά σώματα και λάμπες εσωτερικού χώρου υψηλής φωτεινότητας. Εάν είναι δυνατόν ο χώρος να είναι κλιματιζόμενος.

Εγκατάσταση λάμπας projector

Οι μεταχειρισμένες λάμπες , των οποίων η διάρκεια έχει λήξει, θα πρέπει να αντικαθίστανται από καινούργιες που είναι OEM (γνήσιες κατασκευαστών) ή εναλλακτικές. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά την αντικατάσταση της λάμπας και ποτέ χωρίς τη βοήθεια του φυλλαδίου χρήστη. Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με σκέτη λάμπα (χωρίς τη βάση) ή με λάμπα με τη βάση (πλήρης). Ο λάμπες (χωρίς τη βάση) είναι γενικά πολύ εύθραυστες και δυνατόν να εκραγούν ένα δεν τις χειριστούμε κατάλληλα. Για αυτό αποφεύγουμε να τις πιάνουμε με τα χέρια και πάντοτε χρησιμοποιούμε γάντια για αυτό το σκοπό. Προτείνουμε οι αντικαταστάσεις να γίνονται με λάμπες που συνοδεύονται από βάση, διότι στην περίπτωση αυτή η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη και αποφεύγεται κάθε επαφή με το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε αντικατάσταση λάμπας projector.

Κλιματικές συνθήκες

Ο projector θα πρέπει να βρίσκεται σε περιβάλλον με ελεγχόμενο κλίμα, απαλλαγμένο από σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια. Υπερβολικά θερμές συνθήκες δυνατόν να είναι επικίνδυνες. Η λάμπα δυνατόν να εκραγεί λόγω αυτών των ακραίων συνθηκών. Είναι επομένως απαραίτητο ο χώρος να είναι δροσερός για την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Εφεδρική λάμπα

Προτείνεται να υπάρχει εφεδρική λάμπα όταν πρόκειται να κάνετε παρουσίαση. Ακόμη και ένα έχει μερικές ώρες λειτουργίας, μπορεί να σταματήσει ξαφνικά. Να έχετε πάντα μαζί σας μια εφεδρική και το βιβλίο οδηγιών χρήση ή άλλες διαδικασίες αντικατάστασης.

Γενικά

Γενικά, περιμένουμε ότι η λάμπα θα δουλέψει σωστά.. Όμως είναι δυνατόν η λάμπα να σκάσει πολύ πιο πριν από τις ώρες που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Μην ξεχνάτε ότι είναι αναλώσιμο είδος. Ακόμη και με την κατάλληλη χρήση και συντήρηση , μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί, γρηγορότερα από τις ώρες που προτείνονται. Σε καμιά περίπτωση κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% την μέγιστη διάρκεια ζωής ή την απόδοση, καθώς εξωτερικοί παράγοντες επιδρούν αρνητικά στη διάρκεια ζωής της.