Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαπιστώνοντας το τέλος ζωής της λάμπας

Projector Lamp Module Parts

  1. Πάνω μέρος μηχανισμού λάμπας
  2. Συνδετήρας λάμπας
  3. Θυρίδες εξαερισμού
  4. Καλώδια σύνδεσης
  5. Σώμα λάμπας (αυτό είναι το σχήμα της λάμπας μέσα στο μηχανισμό)

Οπτικές ενδείξεις τέλους ζωής λάμπας

Οι παρακάτω πέντε οπτικές ενδείξεις θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίστε πότε μια λάμπα έκλεισε το χρόνο ζωής της:

  1. Θολή λάμπα – μια θολή λάμπα είναι αιτία για μειωμένη φωτεινότητας. Η λάμπα εμφανίζει στο εσωτερικό της άσπρα ή μαύρα στίγματα. Τα στίγματα αυτά είναι μια ένδειξη φθοράς. Προχωρήστε σε αντικατάσταση λάμπας, εάν η φωτεινότητα δεν είναι αρκετή.
  2. Αποσυνδεδεμένα ή κομμένα καλώδια. – Εάν τα καλώδια σύνδεσης είναι κομμένα, η λάμπα δεν ανάβει.. Αντικαταστήστε τη λάμπα, ή ζητήστε νέα καλώδια. Ενδεχομένως μπορούμε να σας τα προμηθεύσουμε.
  3. Παραμορφωμένη λάμπα – Μια παραμορφωμένη λάμπα προκαλεί μειωμένη φωτεινότητα. Η λάμπα παραμορφώνεται όταν το σώμα της επεκτείνεται ακανόνιστα. Αντικαταστήστε τη λάμπα.
  4. Σπάσιμο του νήματος – Εάν η λάμπα δεν ανάβει, τότε έχει σπάσει η αεροστεγής συσκευασία της λάμπας. Σε αυτή την περίπτωση το νήμα φαίνεται να έχει διακόψει τη συνέχεια του.
  5. Σπασμένο το σώμα της λάμπας – Η λάμπα δεν ανάβει εάν το σώμα της είναι σπασμένο. Πολλές φορές θα ακούσετε ένα ήχο όταν θα ανάβετε το projector. Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες ασφαλείας χειρισμού της συσκευής, σε περίπτωση σπασμένης λάμπας. Είναι προφανές , εάν η λάμπα σκάσει, θα πρέπει να την αντικαταστήστε άμεσα.